مراکز خرید شیراز


مجتمع تجاری نگین فارس در شیراز

یکی از بهترین مجتمع های شیراز واقع در معالی آباد نبش خیابان فرشته

آشنایی با یکی از مراکز خرید بزرگ در شیراز

جتمع تجاری خلیج فارس، از بزرگ ترین مراکز خرید شیراز به شمار می رود.