مناطق تفریحی شیراز


باغ شمس در شیراز

باغ شمس جایی زیبا و تفریحی برای دور همی های خانوادگی

پیست کارتینگ شهر

با پیست کارتینگ شهر حس تازگی را برای خود هدیه آورید. شیراز، شهرک گلستان، جاده پیام نور،جنب نمایشگاه بین الملی شیراز

اکو پارک شهر صدرا در شیراز

حس طراوت و تازگی را با جاذبه های گردشگری شیراز تجربه کنید.

کاخ ساسانی سروستان

کاخ کوچک سروستان کاخی است از سنگ و گچ ساخته و ظاهرا از بهرام گور (بهرام پنجم) که با گنبد های آجری خود به روزگار...